تلفن اصلی:
+98 (21) 44905827
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حیدرعلی اکبرنیا
تلفن‌های دیگر 44905827 / 44901378
فکس 44905827 / 44901378
آدرس پستی

کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، خیابان 35 (امید)، کوچه 7 شرقی، پلاک 4

تولید پریفرم و بطری PET، ساخت قالب


شرکت‌های مشابه