تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن جلیلی
تلفن کارخانه 3233447 (0262)
فکس کارخانه 3233446 (0262)
آدرس کارخانه

جاده تهران،شهریار، بعد از سعید آباد، اول باغستان(ده مویز)، کوی کوثر

ساخت کارتن با لمینیت و چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه