تلفن اصلی:
+98 (21) 55624436
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود رضائیان بزاز
فکس +98 (21) 55624436
آدرس پستی

خیابان خیام، جنب سید نصرالدین، کوچه جزایری، پلاک 8

تیغ و ورنی جعبه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه