تلفن اصلی:
+98 (21) 33563927
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا حاج محمدی
تلفن‌های دیگر 33563927
فکس 33563927
آدرس پستی

خیابان شوش شرقی، چهارراه درخشنده، پلاک29

کلید واژه‌ها  

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه