تلفن اصلی:
+98 (21) 33569931
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل خواجوی
تلفن‌های دیگر 33569931 / 33552516 / 33552552
فکس 33569931 / 33552516 / 33552552
آدرس پستی

ضلع جنوب‌شرقی پل خیابان ری، خیابان ادیب الممالک، گاراژ نارون، پلاک13

کلید واژه‌ها  

خدمات لمینیت روی کاغذ و مقوا، ساخت پاکت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه