تلفن اصلی:
+98 (21) 66709612
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد موصلی
تلفن‌های دیگر 66709612
فکس 66709612
آدرس پستی

خیابان جمهوری، مقابل خیابان بابی سندز، کوچه شیروانی، پلاک 69

ساخت و چاپ جعبه، لیبل و اتیکت


شرکت‌های مشابه