تلفن اصلی:
+98 (21) 55307413
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدباقر حبیب‌پور
فکس +98 (21) 55307413
آدرس پستی

ضلع غربی ترمینال جنوب، خیابان عباسی شمالی، جنب ایستگاه مترو، پلاک 25

تیغ زنی و چسباندن انواع جعبه‌ها به همراه سلوفان کشی داخل جعبه، لاک باتم، دایکات، ورنی داغ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه