تلفن اصلی:
+98 (21) 33902546
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ناصر اباصلت
تلفن‌های دیگر 33902546 / 33926355
فکس 33902546 / 33926355
آدرس پستی

میدان امام خمینی، پاساژ لباف، طبقه سوم، شماره 21/1

چاپ طلق‌های پلیکربنات، PVC و بردهای مدار چاپی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه