تلفن اصلی:
+98 (351) 6263622
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیاکبر سوزنی
تلفن‌های دیگر 6263622
فکس 6263622
آدرس پستی

خیابان ایرانشهر، جنب بانک سپه

تلفن کارخانه 6267827 (0351)
فکس کارخانه 6267827 (0351)

خدمات چاپ اسکرین و تامپو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه