تلفن اصلی:
+98 (21) 55819923
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد سعید عنبری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55633720 / 55615638
فکس +98 (21) 55633720
آدرس پستی

تهران ، خ. خیام - روبروی سیدنصیرالدین - ك. مزینی - ابتدای بازار عباس آباد - ك. حسام لشكر - مجتمع تجاری الهی - پ. 8

پست الکترونیک [email protected]

بسته‌بندی و صادرات زعفران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه