تلفن اصلی:
+98 (21) 22051600
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود مختاری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 26213047 / 22055111 / 26212983
فکس +98 (21) 26213161
آدرس پستی

تهران انتهای خیابان آفریقا نرسیده به مدرس ساختمان اداری الهیه پلاک 244 طبقه 12 واحد 1204

کد پستی 1966743968
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.alborzchelic.com/
تلفن کارخانه +98 (28) 32936469
فکس کارخانه +98 (28) 32936223
آدرس کارخانه

جاده قدیم کرج_قزوین 5 کیلومتر بعد از نیروگاه شهید رجایی دست راست روبه روی ده کوندج

تولید بشکه فلزی قیر های صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه