تلفن اصلی:
+98 (21) 88840522
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرامرز مرادی
تلفن‌های دیگر 88840522
فکس 88840522
آدرس پستی

تهران، میدان فردوسی، اول خیابان سپهبد قرنی، ساختمان کاوه، طبقه پنجم

کد پستی 1581613935
تلفن کارخانه 9-6620238 و 5420238 (0511)
فکس کارخانه 6620240 و 5420240 (0511)
آدرس کارخانه

مشهد، کیلومتر 18 جاده قوچان

چاپ روی فلز و قوطیسازی رب گوجه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه