تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

تولید ظروف شیشه ای، بطری و جار از 15 سی سی تا 2 لیتر، چاپ روی شیشه، تولید جعبه های پلاستیکی مخصوص نوشابه
خطوط تولید مستقر در دو کوره شرکت با ظرفیت نهایی 40000 تن اسمی و 5 خط تولید بطر و جار در سال

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه