تلفن اصلی:
+98 (21) 66816125
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا بختیاری
تلفن‌های دیگر 66816125
فکس 66816125
آدرس پستی

جاده قدیم کرج، پشت کارخانه شیر پاستوریزه، خیابان 17 شهریور، خیابان پرسی گاز جنوبی، پلاک 20

کد پستی 1378768811

ساخت قوطی فلزی گرد، چهارگوش و بیضی برای مصارف صنعتی و مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه