تلفن اصلی:
+98 (21) 77349667
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابراهیم بطهایی
تلفن‌های دیگر 77349667 / 77348507
فکس 77349667 / 77348507
آدرس پستی

جاده آبعلی، خیابان سوم شرقی، پلاک 5

کلید واژه‌ها  

تولید چسب چوب و رنگهای صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه