تلفن اصلی:
+98 (21) 88752331
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد عالیپور
تلفن‌های دیگر 88752331 / 88752953 / 88759831
فکس 88752331 / 88752953 / 88759831
آدرس پستی

خیابان دکتر بهشتی، نرسیده به میدان تختی، جنب رستوران یاس، پلاک 238

کلید واژه‌ها  

تولید رنگ و رزین پلیاستر اشباع و غیر اشباع و الکید

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه