تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اصغر کتابدار
تلفن کارخانه 3342485 (0252)
فکس کارخانه 3342467 (0252)
آدرس کارخانه

شهرک شکوهیه، بلوار امام خمینی، خیابان شهید رجایی،نبش زیتون 2

کلید واژه‌ها  

تولید کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه