تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

پخش و فروش انواع دستمال کاغذی با چاپ و بدون چاپ
پخش و فروش کیسه زباله بصورت رولی و بسته ای
پخش و فروش انواع نایلکس دسته دار ساده و نایلکس چاپی طبق سفارش
پخش و فروش انواع سلفون
پخش و فروش انواع بشقاب و لیوان کاغذی با چاپ و بدون چاپ اختصاصی
پخش و فروش انواع ظروف یکبار مصرف فومی با چاپ و بدون چاپ اختصاصی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه