تلفن اصلی:
+98 (21) 36232015
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد خانی
تلفن‌های دیگر 36232015
فکس 36232015
آدرس پستی

خیرآباد، خیابان شهید بهرام مصیری، صنعتگران شرقی، پلاک 13

کلید واژه‌ها  

ساخت ماشین‌آلات کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه