تلفن اصلی:
+98 (311) 3366227
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا امیری
تلفن‌های دیگر 3366227
فکس 3366227
آدرس پستی

چهارراه وفائی، 100متر به طرف دروازه تهران، سمت چپ، نبش بن بست 28

پست الکترونیک [email protected]

چاپ سیلک اسکرین

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه