تلفن اصلی:
+98 (511) 6513565
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ناصرالدین اشکیانی
تلفن‌های دیگر 6513565
فکس 6513565
آدرس پستی

بلوار آزادی، آزادی 131، اولین خیابان سمت چپ، آخرین سالن سمت راست

کد پستی 9198113111
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید و چاپ نایلون


شرکت‌های مشابه