تلفن اصلی:
+98 (21) 55601937
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیرمحمد نفری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55616540
فکس +98 (21) 55601937
آدرس پستی

خیابان خیام، کوچه شهید مبرا، بن‌بست آشنا، پلاک 2

کد پستی 1191946363
تلفن کارخانه +98 (21) 77353944
آدرس کارخانه

دماوند،ناحیه صنعتی آیینه ورزان، کوچه 6 پ

کلید واژه‌ها  

تولید قوطی فلزی اسپری، چاپ و بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه