تلفن اصلی:
+98 (51) 36650923
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهروز رضازاده
تلفن‌های دیگر +98 (51) 36651617 / 3651356
فکس +98 (51) 36653141 / 36513564
آدرس پستی

بزرگراه آسیایی، آزادی 131، چهارراه اول، سمت چپ

کد پستی 9198174115
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

ساخت دستگاه شرینک پک، دربند، فویل سیل، ساخت پرکن تمام اتوماتیک توزین دار


شرکت‌های مشابه