تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مقصود میرزائی کلانی
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید انواع فیلم PVC شرینک لیبل، چاپ روتوگراور، سنترسیل و برش،‌چاپ مصنوعات کاغذی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه