تلفن اصلی:
+98 (21) 44192412
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا ذوالقدریها
فکس +98 (262) 3821878
آدرس پستی

تهران - جاده مخصوص كرج - كيلومتر 14 - خيابان احد والفجر 2 - پلاك 7

ساخت خط کامل تبدیل ورق کارتن شامل چاپ، چاک، خط انداز، لب چسب، تا کن، استکر، خط تولید ورق سینگل فیس، لمینیت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه