تلفن اصلی:
+98 (311) 4590734
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد امین‌الرعایائی
تلفن‌های دیگر 4590734
فکس 4590734
آدرس پستی

خیابان مدرس، سرچشمه، کوی پوریای ولی، کوچه صدیقی، بن بست مزروعی، پلاک 61

کد پستی 8149717419
تلفن کارخانه 4590734 (0311)
آدرس کارخانه

اصفهان، جاده دولت آباد، سنگ بری بهمن، فرعی دوم،

کلید واژه‌ها  

ساخت دستگاههای بسته‌بندی مواد غذایی، بهداشتی و شیمیایی


شرکت‌های مشابه