تلفن اصلی:
+98 (21) 77126819
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77793597
آدرس پستی

تهرانپارس،خیابان اتحاد 11غربی،پ11

کلید واژه‌ها   

چاپ افست 5 رنگ 4/5 ورقی هایدلبرگ
چاپ افست 2 رنگ 2 ورقی هایدلبرگ
لترپرس 2 ورقی هایدلبرگ
لتر پرس 4/5 ورقی هایدلبرگ
جعبه چسبانی اتوماتیک


شرکت‌های مشابه