تلفن اصلی:
+98 (311) 6624853
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی طبائیان نژاد
تلفن‌های دیگر 6624853
فکس 6624853
آدرس پستی

خیابان سعادت آباد، خیابان کوی کارگران، کوچه رفیانی،

کد پستی 81639/33351
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تهیه و توزیع کاغذهای مخصوص چاپ و چاپگرهای لیزری و دیجیتال

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه