تلفن اصلی:
+98 (311) 3336301
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن دهکردی
تلفن‌های دیگر 3336301 / 3346369
فکس 3336301 / 3346369
آدرس پستی

پل فلزی، ابتدای خیابان دکتر بهشتی، جنب پاساژ ملت، فروشگاه و نمایشگاه پردیس صنعت

کلید واژه‌ها  

نمایندگی انحصاری کمپرسورهای ایرمک ایتالیا به صورت پیستونی و شرکت هواسان (کامبیز ایران)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه