تلفن اصلی:
+98 (41) 34200971
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود سلیمانزاده
فکس +98 (41) 34214111
آدرس پستی

کیلومتر 6 جاده آذرشهر

چاپ لمینیت و انواع لفاف بسته بندی برای صنایع ایران.


شرکت‌های مشابه