تلفن اصلی:
+98 (311) 3330004
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابراهیم شیروانی
تلفن‌های دیگر 3330004
فکس 3330004
آدرس پستی

میدان جمهوری، خیابان امام خمینی (انوشیروان)، 100 متر بعد از شریف، جنب خدمات پست

چاپ چهاررنگ UV بر روی کارتن پلاست چاپ برچسب، پلی کربنات، پانل چاپ و تولید مارکهای فلزی برجسته، شماره سریال چاپ بر روی قطعات صنعتی ساخت کلاف و تورکشی با دستگاه پنوماتیک جهت کارخانجات کاشی، چینی


شرکت‌های مشابه