تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

چاپ چهاررنگ UV بر روی کارتن پلاست چاپ برچسب، پلی کربنات، پانل چاپ و تولید مارکهای فلزی برجسته، شماره سریال چاپ بر روی قطعات صنعتی ساخت کلاف و تورکشی با دستگاه پنوماتیک جهت کارخانجات کاشی، چینی


شرکت‌های مشابه