تلفن اصلی:
+98 (21) 88888330
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رامین محمد تورشکی
تلفن‌های دیگر 88888330 / 88788426 / 88888331 / 88789125
فکس 88888330 / 88788426 / 88888331 / 88789125
آدرس پستی

خیابان میرداماد، مجتمع پایتخت، واحد 306

پست الکترونیک [email protected]

حک بر روی فلزات و هدایای تبلیغاتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه