تلفن اصلی:
+98 (31) 35315552
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس ترابی
فکس +98 (31) 35310314
آدرس پستی

اصفهان ، خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه،نبش کوچه ارغوان 17

پست الکترونیک [email protected]
موبایل پاسخگو +98 (913) 1013650

سازنده ماشین‌های بسته‌بندیمحصولات جامد با حجم ثابت (پیلو پک)
دستگاه بسته بندی افقی* دستگاه بسته بندی چهار طرف دوخت-دستگاه بسته بندی اتوماتیک لواشک پذیرایی -دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک تنباکوی میوه ای
بسته بندی مواد غذایی -بسته بندی مواد دارویی و بهداشتی -بسته بندی قطعات -بسته بندی مصنوعات پلاستیکی


شرکت‌های مشابه