تلفن اصلی:
+98 (21) 88736622
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اکبر مهدیزاده
فکس +98 (21) 88731849
آدرس پستی

خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان پنجم، پلاک 7، واحد 5

کد پستی 1587685517
پست الکترونیک [email protected]

تولید کننده آمیزه PVC، تسمه بسته‌بندی، نخ پلیاستر، پرک بازیافت شده PET

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه