تلفن اصلی:
+98 (21) 65580440
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین عظیمی
فکس +98 (21) 65580650
آدرس پستی

چهار راه ملارد- لومآباد- نرسیده به خیابان ویلادشت- بعداز مدرسه امام علی –پلاک110

تولید گرانول‌ها و آمیزه‌های PVC ،تولید فیلم و تورهای PVC، نی نوشابه


شرکت‌های مشابه