تلفن اصلی:
+98 (21) 22044733
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی اقلیما
تلفن‌های دیگر 22044733 / 22058398
فکس 22044733 / 22058398
آدرس پستی

خیابان افریقا، انتهای تور، کوچه امینی، پلاک 2، طبقه 4 و 5

کلید واژه‌ها  

تولید کننده ماشین‌آلات تزریق اسفنج (فوم)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه