تلفن اصلی:
+98 (811) 2679990
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن ضرابی
تلفن‌های دیگر 2679990 / 2652706
فکس 2679990 / 2652706
آدرس پستی

خیابان 17 شهریور، کوچه بهشتی، پلاک 102

کلید واژه‌ها  

تولید کیسه های پلاستیکی، نایلون ونایلکس، فیلم پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه