تلفن اصلی:
+98 (21) 33482734
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن غفاری منفرد
تلفن‌های دیگر 33482734 / 33868105
فکس 33482734 / 33868105
آدرس پستی

خیابان خاوران، نرسیده به میدان مشیریه، مجتمع تجاری مجتبی، از درب خیابان مظاهر مراجعه شود

تولید کننده اسفنج (فوم) های صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه