تلفن اصلی:
+98 (21) 55603374
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل میرتقی مقیمی اصل
تلفن‌های دیگر 55603374 / 55605675
فکس 55603374 / 55605675
آدرس پستی

خیابان پانزده خرداد، داخل بازار آهنگران، پلاک 125

کلید واژه‌ها   

تولید کننده نایلون (فیلم) عریض

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه