تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرهاد حاج علی عسگری
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید کننده انواع نوارهای آبگیر مخملی خودرو (فلوک)، انواع نوارهای اسفنجی (فوم)، فرآورده های قالبی و انواعت شیلنگ های یک و دو جداره، نوارهای اکسترودی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه