تلفن اصلی:
+98 (21) 66432725
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدحسین تفضلی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66432534
فکس +98 (21) 66420810
آدرس پستی

خیابان فاطمی غربی، خیابان سین‌دخت شمالی، پلاک 42

کد پستی 1411846594

تولید انواع کیسه و کاور لوازم خانگی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه