تلفن اصلی:
+98 (21) 66693389
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود حیدری
تلفن‌های دیگر 66693389
فکس 66693389
آدرس پستی

سه‌راه آذری، نبش 13متری حاجیان، پلاک 19/89

کلید واژه‌ها  

تولید کننده نایلکس و کیسه فریزر، فیلم پلیاتیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه