تلفن اصلی:
+98 (21) 33118956
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدمحمودی دهقانی
تلفن‌های دیگر 33118956 / 33910870
فکس 33118956 / 33910870
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، کوچه زواریان، پاساژ گوهری، پلاک 51-47

کلید واژه‌ها  

چاپ روی قطعات پلاستیک، ساخت قالب تزریق پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه