تلفن اصلی:
+98 (21) 22565808
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ناصر گودرزوند
تلفن‌های دیگر 22565808 / 22586820
فکس 22565808 / 22586820
آدرس پستی

پاسداران، بالاتر از چهارراه پاسداران، سمت راست، سازمان صنایع دفاع، ساختمان 26، صنایع بنیهاشم

کلید واژه‌ها  

لاستیکسازی، تولیدکننده ضربه‌گیر، اورینگ، واشرهای صنعتی، سازه‌های فلزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه