تلفن اصلی:
+98 (21) 88771500
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هارتون جردن
فکس +98 (21) 88884309
آدرس پستی

تهران-بزرگراه حقانی - بین بزرگراه مدرس و دیدار شمالی - پلاک 17 - طبقه چهارم

کد پستی 1518858138
پست الکترونیک [email protected]

واردات و صادرات مواد غذایی و واردات فیلم متالایز از ایتالیا، واردات مواد اولیه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه