تلفن اصلی:
+98 (21) 88892099
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صادق سیدان
تلفن‌های دیگر 88892099
فکس 88892099
آدرس پستی

خیابان ورشو، پلاک 18

کلید واژه‌ها  

بازیافت PET، خریدار انواع ضایعات PET، تامین تجهیزات فشرده سازی بطری های ضایعاتی PET

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه