تلفن اصلی:
+98 (21) 33910176
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید تقیپور
تلفن‌های دیگر 33910176 / 33116890
فکس 33910176 / 33116890
آدرس پستی

خیابان ناصرخسرو، کوچه خدابنده لو، پاساژ اخوت،طبقه 3، پلاک 2/1

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

عرضه کننده مواد اولیه رنگ، رزین، چسب و چاپ PVC

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه