تلفن اصلی:
+98 (21) 22560364
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابراهیم کمالی دولت آبادی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 22559875
فکس +98 (21) 22559875
آدرس پستی

تهران خ پاسداران -نبش گلستان 2 س امیر ط 6 ش23

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

واردات مواد اولیه صنایع چسب و رزین و چاپ مشتقات تال اویل، روغن کاج

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه