تلفن اصلی:
+98 (21) 55818586
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس بیدگلی
تلفن‌های دیگر 55818586 / 55619515
فکس 55818586 / 55619515
آدرس پستی

خیابان مصطفی خمینی، بعد از چهارراه سیروس، کوچه غفاری، پلاک 9

کلید واژه‌ها  

تولید ظروف پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه