تلفن اصلی:
+98 (541) 3235955
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حبیب نجیمی
تلفن‌های دیگر 3235955
فکس 3235955
آدرس پستی

شهرک صنعتی زاهدان، فاز 3

کلید واژه‌ها   

تولید کیسه پلیپروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه